Ekonomia odpowiedzią na zmiany klimatu? Zielony kapitalizm.

Światowa gospodarka doznała bezprecedensowego szoku podczas pandemii COVID-19. Problemem nie jest tylko pandemia. Przed ludzkością stoi wiele wyzwań. Gospodarka światowa słabnie od ponad dekady. Narasta też zagrożenie płynące ze zmian klimatu. Jak reformować gospodarkę, by walczyć z tym problemem?

Globalne ocieplenie jest jednym z najbardziej niszczycielskich przejawów destrukcyjnej natury systemu kapitalistycznego wobec środowiska. Kapitalizm prowadzi również do zanieczyszczenia powietrza i wody, degradacji gleby, wylesiania i niszczenia bioróżnorodności. Dowody są jasne: główną przyczyną zmian klimatycznych jest spalanie paliw kopalnych. Podczas spalania paliwa kopalne uwalniają dwutlenek węgla do powietrza, powodując rozgrzanie planety. Nie można ignorować znaczenia kapitalizmu jako głównego czynnika przyczyniającego się do zmian klimatycznych.

Globalne ocieplenie jest jednym z najbardziej niszczycielskich przejawów destrukcyjnej natury systemu kapitalistycznego wobec środowiska. Może być jednak z tego wyjście. Odpowiedzią może być zielony kapitalizm. Korporacje mają do odegrania ważną rolę w zwiększaniu dostępu do zrównoważonej energii i przyczynianiu się do łagodzenia zmian klimatycznych. Zielony kapitalizm umożliwia korporacjom przyczynianie się do zrównoważonej energii przy jednoczesnym zachowaniu ich kapitalistycznych poglądów poprzez czerpanie zysków z działalności środowiskowej.

Zielona gospodarka jest definiowana jako niskoemisyjna, zasobooszczędna i sprzyjająca społecznej inkluzji grup nieuprzywilejowanych. W podejściu tym promuje się ścieżkę rozwoju, która rozumie kapitał naturalny jako krytyczny zasób gospodarczy i źródło korzyści publicznych, zwłaszcza dla osób ubogich, których źródła utrzymania zależą od zasobów naturalnych. Przejście na zieloną gospodarkę wiąże się z rozszerzeniem ekologicznej produkcji i rynków; ograniczenie wyczerpywania się zasobów naturalnych i degradacji ekosystemów spowodowanej działalnością gospodarczą; oraz coraz większe uzależnienie od dostaw energii niskoemisyjnej w celu łagodzenia zmiany klimatu.

Ekologia człowieka jest ważna, jeśli poważnie podchodzimy do zrównoważonego rozwoju – to znaczy postępu gospodarczego, który zaspokaja wszystkie nasze potrzeby bez pozostawiania przyszłym pokoleniom mniejszej ilości zasobów niż te, którymi się cieszymy. Zmiany klimatu to nie są żarty.

One thought on “Ekonomia odpowiedzią na zmiany klimatu? Zielony kapitalizm.

Dodaj komentarz