Doskonała konkurencja – najlepszy model ekonomiczny?

Ekonomiści od dawna zajmują się kwestią skutecznej alokacji zasobów. Czy istnieją okoliczności, w których rynki wykonują dobrą robotę przy alokacji ograniczonych zasobów społeczeństwa? Doskonała konkurencja, koncepcja teoretyczna mająca na celu określić najbardziej optymalne warunki ekonomiczne, odnosi się do rynku, na którym żaden indywidualny nabywca ani sprzedawca nie ma wpływu na rynek. Oznacza to, że siły rynkowe podaży i popytu determinują cenę i produkcję dóbr i usług.

Teoretycy ekonomii od wieków zastanawiają się, jaki model gospodarczy jest najlepszy. Ogólnie rzecz biorąc, ekonomiści doszli do wniosku, że konkurencyjne rynki, rynki w naszym podstawowym modelu konkurencji, efektywnie wykorzystują ograniczone zasoby społeczeństwa. Doskonała konkurencja to teoretyczna struktura rynku oparta na kilku kluczowych założeniach:

Jest wielu kupujących i sprzedających; Istnieje swoboda wchodzenia i wychodzenia z rynku; istnieje doskonała mobilność czynników produkcji, istnieje doskonała znajomość rynku; Jest jednorodny produkt. W argumentacji, dlaczego doskonała konkurencja jest efektywna cena, którą ludzie są gotowi zapłacić, reprezentuje zyski dla społeczeństwa, a koszt krańcowy firmy reprezentuje koszty dla społeczeństwa. Ponieważ istnieje doskonała wiedza, nie ma błędów informacyjnych, a wiedza jest dzielona równo między wszystkich uczestników. Nie ma barier wejścia, więc istniejące firmy nie mogą czerpać żadnej władzy monopolistycznej. Tak więc w stanie doskonałej konkurencji gospodarka będzie działać z maksymalną wydajnością. Nadwyżki i niedobory zostaną zaspokojone, ceny zaspokoją popyt, a producenci będą musieli wytwarzać towary i usługi o konkurencyjnej jakości.

Kiedy wszystkie centralne rynki gospodarki osiągnęły w ten sposób równowagę, ekonomiści twierdzą, że gospodarka jest w równowadze ogólnej. Doskonała konkurencja opisuje sprawny rynek, ponieważ nie pozostawia nadwyżki podaży ani popytu na towary lub usługi. W realnej gospodarce zdarza się to rzadko, jeśli w ogóle. Większość rynków nie dopasowuje podaży do popytu i dlatego działa z mniej niż optymalną wydajnością. Istnieje wiele powodów, dla których rynki zawodzą. Wielu ludziom poleganie na konkurencyjnych rynkach wydaje się niepożądanym sposobem rozwiązywania podstawowych kwestii ekonomicznych.

One thought on “Doskonała konkurencja – najlepszy model ekonomiczny?

Dodaj komentarz