Business Process Reengineering – najlepszy model zarządzania firmą? w niepewnych czasach?

Odpowiednie zarządzanie to podstawa prowadzenia firmy. Każdy przedsiębiorca to przyzna. Zmieniające się realia współczesnej gospodarki przyczyniły się do rozwoju koncepcji, którą określa się jako Business Process Reengineering. Czym jest BPR i jaką jakość wnosi do nowoczesnej organizacji na miarę XXI wieku?

BPR jest znany pod wieloma nazwami, takimi jak przeprojektowanie podstawowych procesów, nowa inżynieria przemysłowa lub mądrzejsza praca. Reengineering procesów biznesowych obejmuje radykalne przeprojektowanie podstawowych procesów biznesowych w celu osiągnięcia znacznej poprawy wydajności, czasów cykli i jakości. Reengineering procesów biznesowych to narzędzie do zarządzania oparte na procesach, które może zapewnić zarówno przeprojektowanie, jak i zastąpienie nieefektywnych procesów, w zależności od potrzeb, z przełomowym rezultatem. Narzędzia wykorzystywane w Business Process Reengineering mogą obejmować schematy organizacyjne, analizę przepływu pracy, testy porównawcze, opisy stanowisk, mapowanie procesów biznesowych i inne.

Podstawową wartością w tym modelu jest praca zespołowa, wspólne działanie na rzecz realizacji różnych projektów. Każdy z pracowników jest współodpowiedzialny za cały proces, co skutkuje większym zaangażowaniem w wykonywane zadania. Struktura organizacyjna firmy zostaje w ten sposób wyraźnie spłaszczona. Płaska struktura eliminuje nadmiar warstw zarządzania, aby poprawić koordynację i komunikację. Organizacje płaskie mają kilka poziomów hierarchii. Linie komunikacji są krótkie, dzięki czemu firma reaguje na zmiany. Taki model jest szczególnie skuteczny w niestabilnych warunkach rynkowych. Pracownicy w takim modelu mają większą autonomię, otwierają się także przed nimi perspektywy awansu.

Model ten świetnie się sprawdza w realiach gospodarczych, w których duże znaczenie mają technologie informacyjne. Informatyzacja w ogromnym stopniu wspiera wszelkie innowacyjne podejścia do zarządzania procesami w biznesie. Organizacja musi skutecznie zarządzać wszystkimi aspektami zmian IT, jeśli ma z nich w pełni korzystać.

Skuteczność tej metody została potwierdzona licznymi badaniami. BPR wymaga nowych sposobów myślenia – robienia nowych rzeczy w nowy sposób. Główne korzyści, jakie przynosi BPR to zwiększone przychody, lepsza obsługa klienta, niższe koszty, większa retencja pracowników, szybszy czas przetwarzania. Jest to niezwykle innowacyjna metoda zarządzania. Taki sposób organizowania pracy firmy czyni ją bardziej odporną na wahania rynków i osłabienie koniunktury – rzeczy, których często doświadcza współczesna gospodarka.