Jak wygląda życie w komunistycznym kraju? Czy jest gdzieś jeszcze komunizm?

Widmo krąży nad Europą, widmo komunizmu – pisał w XIX wieku Karol Marks. Perspektywą komunizmu nadal straszy się dzieci w amerykańskich szkołach, przedstawiając go jako najgorszą rzecz na świecie. Nie wiąże się to jednak z żadną edukacją na temat tego, jak w istocie wygląda system komunistyczny. Jakie były główne idee stojące za teorią komunizmu? Jak wygląda życie w komunistycznym kraju?

Komunizm to ideologia polityczna i ekonomiczna, która stawia się w opozycji do liberalnej demokracji i kapitalizmu. Najbardziej podstawową cechą komunizmu w projekcji Marksa jest przezwyciężenie kapitalistycznego oddzielenia producentów od niezbędnych warunków produkcji. W wizji tej, środki produkcji miały być przekazane w ręce robotników. W praktyce wyglądało to jednak zupełnie inaczej i w komunizmie najwięcej do powiedzenia miało państwo.

Historyczna ekonomia

Komunizm to skrajny socjalizm, w którym wszystkie lub prawie wszystkie czynniki produkcji narodu należą do rządu. Obywatele mają bardzo ograniczone wolności osobiste. W tym sensie komunizm często określa się mianem totalitaryzmu. Charakteryzuje się silną centralną zasadą, która próbuje kontrolować i kierować wszystkimi aspektami życia jednostki poprzez przymus i represje. Nie pozwala na indywidualną wolność. Produkcja najczęściej nastawiona jest na przemysł, przez co społeczeństwu brakuje dóbr konsumpcyjnych. Każdy z nas pamięta, jak na półkach brakowało takich towarów jak cukier. Wszystkie decyzje gospodarcze podejmowane są przez przywódców rządowych, którzy często nie zdają sobie sprawy z prawdziwych potrzeb społeczeństwa przez to, że żyją w oderwaniu od zwykłych ludzi. Nomenklatura, która sama cieszy się różnymi przywilejami, nie dostrzega potrzeb “ludu”. Tym, co może przemawiać za przychylnym spojrzeniem na komunizm, jest równość wszystkich ludzi. Dzisiejsze społeczeństwa zmagają się z rosnącymi nierównościami. W komunistycznych gospodarkach nie ma też problemów z bezrobociem – każdy ma zapewnioną pracę. Jednak to właśnie praca była centrum ludzkiego życia – możliwości rozrywki było naprawdę niewiele. Podobne informacje podano również w serwisie https://bydgoszczinfo.pl/.

Dziś mamy do czynienia z ekspansją kapitalizmu. Chyba każdy zgodzi się z tym, że system ten przyniósł wiele dobra dla ludzi. Jednak wraz z pogłębiającym się ubóstwem globalnego kapitalizmu i kryzysami środowiskowymi coraz więcej osób zastanawia się, czy jest to system jedyny właściwy. Jednak mimo to, komunizmu niezwykle trudno jest dziś bronić. Za jedyne współczesne kraje, w których daje się zaobserwować pewną formę komunizmu uznaje się Chiny, Kubę i Wietnam.

To, jak wyglądał komunizm w wielu krajach, np. w Polsce, znacząco różniło się jednak od wizji twórcy tej teorii. Jest to przykład na to, że nawet najbardziej szlachetne pomysły mogą okazać się w praktyce katastrofą. Dziś mało kto już broni komunizmu. Można spotkać się jeszcze z socjalistami, którzy zazwyczaj łączą ideę równości z założeniami gospodarki rynkowej.