Jak kupować akcje na giełdzie?

Inwestowanie w akcje to opcja dostępna praktycznie dla każdego – aby zacząć, nie trzeba posiadać rozległej wiedzy na ten temat, niemniej warto ją zdobywać i systematycznie poszerzać. Co powinny zrobić osoby, które chcą postawić pierwsze kroki na giełdzie?

Rachunek maklerski to podstawa!

Inwestowanie na giełdzie należy zacząć od założenia rachunku maklerskiego. Jest to możliwe po nawiązaniu współpracy z domem maklerskim, gdyż tylko takie instytucje są uprawnione do prowadzenia tego typu kont. Konkurencja na rynku kont maklerskich jest obecnie na tyle duża, że każdy znajdzie optymalne rozwiązanie. Przy wyborze domu maklerskiego trzeba mieć na uwadze zakres świadczonych przez niego usług oraz wysokość opłat, m.in. prowizji za kupno i zbycie papierów wartościowych, zarządzanie funduszami finansowymi etc. Wypada w tym miejscu przypomnieć, że dom maklerski musi posiadać zezwolenia przyznane przez Komisję Nadzoru Finansowego – są one niezbędne do wykonywania czynności stanowiących działalność maklerską.

Zasilenie rachunku maklerskiego – czyli kapitał na inwestowanie w akcje

Jak podkreślają eksperci z firmy inwestycyjnej Prosper Capital, wielkość kapitału przeznaczonego na inwestowanie na giełdzie jest indywidualną sprawą każdego posiadacza rachunku maklerskiego. W pierwszym okresie inwestowania na transakcje na giełdzie nie powinno się raczej przeznaczać zbyt dużych kwot. Trzeba też brać poprawkę na straty, które są stałym elementem procesu inwestowania. Wpłat na rachunek maklerski dokonuje się poprzez przelew bankowym na konto wskazane przez dom maklerski. Bardzo rzadko się zdarza, że dom maklerski przyjmuje wpłaty gotówkowe.

Składanie zleceń – co trzeba wiedzieć?

W zakresie zleceń maklerskich wyróżnia się dwa podstawowe ich rodzaje, a mianowicie zlecenia kupna i sprzedaży. W tym celu niezbędne jest wydanie dyspozycji maklerowi, który działa na rzecz określonego domu maklerskiego, ale na korzyść klienta. Obecnie zdecydowaną większość zleceń składa się online, pomocne są też mobilne aplikacje domów maklerskich.

https://www.pcdm.pl/